Witamy na PLATFORMIE „E -COOPERATION”

E-COOPERATION

Parsisiųsk Flash Grotuvą

Platforma jest systemem jednoczącym grupy interesów dla rozwijania inicjatyw klastrowych na polsko – litewskim pograniczu, jest narzędziem dla rozwoju konkurencyjności w sektorze obróbki metali i obróbki drewna, usług i technologii.

PLATFORMA „E – COOPERATION” jako kompleksowy system, jednocząc domeny inicjatyw klasterowych:
- obróbki metali www.cpp.bialystok.pl/klaster i www.metalkaster.pl (Polska) oraz
- obróbki drewna www.medienospartneriai.lt (Litwa)
zostanie zaadaptowana i rozbudowana do potrzeb i specyfiki polsko i litewskiego rynku, rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności poprzez tworzenie inicjatyw klastrowych i ich internacjonalizację.

W kolejnych etapach do platformy zostaną włączone inne inicjatywy i działania w obszarze klasteringu na pograniczu z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Do przyłączenia się do inicjatywy zapraszamy instytucje naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa z całej Litwy, Polski.

W celu wdrożenia w życie i rozwoju funkcjonowania platformy, pomiędzy organizacjami CPP i CKP zostanie zawarta długoterminowa umowa o współpracy
„E–PLATFORMA COOPERATION 2010–2013”

Dla zapoznania z inicjatywami współpracy transgranicznej podejmowanymi w sferze klasteringu proszę wybrać odpowiedni kraj z interaktywnej mapy.

fgb     fgb

Projekt „E-kooperacja. Innowacyjne klastry” i budowa platformy jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej "Litwa-Polska", który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.